OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE

 • SZKOLENIA BHP PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP
 • REALIZACJI ZADAŃ SŁUŻBY BHP W ZAKŁADACH PRACY
 • INNE USŁUGI BHP ( m.in. ocena ryzyka zawodowego; dochodzenia powypadkowe; doradztwo z zakresu BHP i in.)
 • DORADZTWA W ZAKRESIE BHP ORAZ PRAWNEJ I TECHNICZNEJ OCHRONY
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA STANOWISK PRACY
 • OPRACOWYWANIE INSTRUKCJI BHP I P.POŻ
 • OPRACOWYWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZAKŁADU
 • SZKOLEŃ OKRESOWYCH
 • SZKOLENIA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
 • SZKOLENIA "AZBESTOWE":
  - dla kadry kierownicznej
  - dla robotników

Firma dysponuje własną salą wykładową, a także realizuje zlecenia w siedzibach przedsiębiorstw lub korzysta z wynajmowanych sal przygotowanych do tych celów. Biuro posiada profesjonalne pomoce dydaktyczne: sprzęt audio-wideo, projektory multimedialne, plansze, fantomy, filmy, książki i broszury.