Spotkanie sieci ekspertów CIOP!

23 i 24  września 2014 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie sieci ekspertów.
Uczestniczyliśmy w interesującym seminarium zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

Odbyliśmy też wizytę studyjną w firmie ELKON Polska SA, zajmującą się wszystkimi aspektami automatyki przemysłowej
i bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, modernizacji, kompletacji i eksploatacji maszyn stacjonarnych i mobilnych.

Zakończenie sezonu żeglarskiego!!!

28 sierpnia ruszyliśmy nad nasze morze w celu odbycia rejsu szkoleniowo-stażowego po tym rejsie młodsi koledzy przystąpią do egzaminu
na stopień ,,Jachtowy Sternik Morski’’.  W nocy przybyliśmy do zaprzyjaźnionego Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku.
Po zamustrowaniu się na jachcie ,,Sztorman’’ lulu i rano rześcy ruszamy do Gdyni pewni siebie bo już akwen znany z rejsu
wiosennego. A tu sporo niespodzianek i trudności bo dużo sieci rybacy zastawili chyba ,,na złość’’ nam, potem trudności
nawigacyjne nie mieliśmy dobrych map i locję zostawiliśmy w Pucku. Ale rejs zakończyliśmy szczęśliwie i zadowoleni wróciliśmy
do Jędrzejowa na rozpoczęcie roku szkolnego.

Pierwsze zdjęcie pokazuje dwa jachty w porcie: mniejszy to s/y ,,Halny’’ pływaliśmy nim wiosną, natomiast drugim
s/y ,,Sztorman’’ zakończyliśmy sezon 2014r w przyjaznym nam Pucku.

v

Początek roku szkolnego -szkolenie BHP!!!

Sezon żeglarski 2014r. rozpoczęty!!!

25.04.2014 na pokładzie wyczarterowanego z Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku jachtu s/y "HALNY" odbyliśmy rejs
do Gdyni, Jastarni i z powrotem do Pucka. Oczywiście pływaliśmy w zgodzie z bhp!!!

Ahoj!!

Eksperci na międzynarodowych targach SAWO

09-11.04.2014 w Poznaniu odbyły się międzynarodowe targi SAWO targi te odbywają się co dwa lata i prezentują się na nich wszystkie liczące się firmy z naszej branży. Nie tylko producenci i dystrybutorzy środków ochrony indywidualnej, ale też firmy szkoleniowe, wydawnictwa itd. To ważne dla behapowców, którzy szukają nowych rozwiązań do swoich zakładów i w jednym miejscu mogą porównać oferty różnych producentów czu usługodawców. Swoje stoisko miała sieć ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB. Na stoisku tym eksperci udzielali konsultacji i porad z zakresu bhp i p.poż.

Poniżej kilka zdjęć z tej imprezy.

Certyfikaty sieci ekspertów CIOP na rok 2014 wręczone

18-19.11.2013r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie zakończony został proces certyfikacji członków sieci ekspertów i tym którzy zakończyli go pozytywnie zostały wręczone certyfikaty na kolejny 2014 rok. Wśród nich znalazł się ekspert Janusz Borówka.

Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości.

 

 

 

Spotkanie  Ekspertów CIOP w Jabłonnej

Podczas pierwszego w tym roku spotkania członków Sieci Ekspertów ds. BHP poruszane były tematy związane z zasadami
prowadzenia e-learningu, społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz etykiety w biznesie. To kolejne seminarium
szkoleniowe zorganizowane przez CIOP-PIB. W trakcie jego trwania w XVIII wiecznym pałacu należącym kiedyś do Księcia
Józefa Poniatowskiego a obecnie mieszczącego Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej odbyło się
też wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2013 rok. Po tym po raz pierwszy od początku istnienia Sieci Ekspertów

(2004r.) uhonorowano specjalnymi statuetkami Mieczysława Jankowskiego z Warszawy oraz  Andrzeja Dziedzica z Dąbrowy
Tarnowskiej za szczególną aktywność w Sieci, której podstawowym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi małych
i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań służących
poprawianiu warunków pracy. Uroczystego wręczenia w imieniu Dyrektora CIOP-PIB dokonał jego z-ca ds. Techniki
i Wdrożeń prof. nadzw. CIOP-PIB dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska.
Następnie odbyła się część bardziej przyjemna to jest uroczysty bankiet w zabytkowych komnatach pałacu.
Poniżej zdjęcia dokumentują to wydarzenie.

Wizyta Ekspertów CIOP w Sejmie RP

W dniu 20.11.2012 zostaliśmy zaś zaproszeni do Sejmu, gdzie byliśmy świadkami rozdania nagród w jubileuszowym 40-tym
Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Poniżej zdjęcia ilustrujące to wydarzenie.

Spotkanie sieci Ekspertów CIOP

W dniu 19.11.2012 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie sieci ekspertów. W czasie
tego spotkania pisaliśmy ,,klasówkę’’ sprawdzającą naszą wiedzę i dającą przepustkę na następny rok do uzyskania
certyfikatu.

Zdjęcie przedstawia omówienie wyników klasówki

Wypadek w Potoku z akcją NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!

Po raz trzeci w powiecie jędrzejowskim odbyła się akcja NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! Odprawę szkoleniową w
Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie poprowadził Komendant KPP podinsp. Sławomir Sędybył, który poinformował, że
akcję rozszerzono o upozorowany wypadek mający na celu sprawdzenia reakcji i zachowania przejeżdżających kierowców.
Jednak głównym celem wspólnych działań było podniesienie świadomości wśród kierowców oraz innych uczestników ruchu
drogowego, na potrzebę niesienia pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przełamanie bariery
strachu przed jej udzieleniem. KPP wzięła na siebie ciężar koordynowania całym przedsięwzięciem. O ww. akcji
powiadomiono lokalne służby ratownicze, że w godz. 1000 -14-tą będzie pozorowany wypadek.

Tym razem w zorganizowaniu akcji z takim rozmachem oprócz jej autora Andrzeja Dziedzica z Biura Doradczo-

Usługowego BHP z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Janusza Borówki z Ośrodka Szkolenia Doradztwa i Nadzoru w

zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Firmy Rodzinnej „BORÓWKA” w Jędrzejowie jako członków sieci

ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie zaproszono również Automobilklub – sekcja ratownictwa drogowego i Komendę Wojewódzką Policji

w Kielcach oraz Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Ok. 200 m od Stacji Paliw BP organizatorzy zaaranżowali wypadek drogowy: samochód osobowy wpadł w poślizg

i wjechał do rowu. Połamane gałęzie leżały na aucie, a w środku ucharakteryzowany poszkodowany z widocznymi

oznakami krwi sugerującymi poważne obrażenia. Podczas trwania tej symulacji zatrzymało się 216 kierowców,

którzy wraz ze swoimi pasażerami chcieli udzielić pierwszej pomocy. Telefonicznie o wypadku służby ratownicze

zostały powiadomione ponad 40 razy. Niestety, widok poszkodowanego mężczyzny oraz znajdującego się w rowie

samochodu nie spowodował żadnej reakcji u kilkudziesięciu przejeżdżających kierowców. Ci, którzy obojętnie

mijali wypadek, byli zatrzymywani do kontroli drogowej na stacji paliw i w ramach „kary” przechodzili szybki i

nstruktaż z pierwszej pomocy pod fachowym okiem ratowników i instruktorów. Instruktaż obejmował, z

abezpieczenie miejsca wypadku oraz ewakuację kierowcy z zagrożonego wybuchem auta, resuscytację krążeniowo

-oddechową dorosłego, dziecka i niemowlęcia.

Pierwsi kierowcy, którzy chcieli udzielić pomocy poszkodowanemu w wypadku, zatrzymali się już kilka minut po

rozpoczęciu akcji. Na miejscu zostali poinformowani, że są to tylko ćwiczenia i w nagrodę za spełnienie obowiązku o

trzymali upominki lub zostali zaproszeni do udziału w instruktażu ratowniczym. Miłym zaskoczeniem było to, że wielu kierowców,

którzy z przymusu zawitali na stację w celu nabycia paliwa podchodzili i brali czynny udział w tym happeningu nawet z całymi

rodzinami i dzielili się z organizatorami swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem i reakcjami na widok rozbitego auta,

ratownictwa, pierwszej pomocy itp. Miło nam było usłyszeć ciepłe słowa na temat akcji. Jeden z kierowców powiedział, że

zna akcję NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! z programu telewizyjnego TVN Turbo.

Stwierdzenia, że takich edukacyjnych działań powinno być więcej motywują do dalszego działania i dają satysfakcje, że czas

jaki poświęcamy i pracę jaką wykonujemy przy tego typu rodzaju przedsięwzięciu nie są stracone.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez kierujących otrzymano następujące odpowiedzi:

-   36 osób w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy z tego 32 osoby w ostatnich pięciu latach,

-   33 osoby potrafią udzielić pierwszej pomocy, a 50 udzieliłoby jej w razie konieczności,

-   35 osób dobrze określiło obowiązujący algorytm przy RKO tj. 30 uciśnięć klatki piersiowej  do 2 wdmuchnięć powietrza,

-   66 osób nie potrafi w praktyce zastosować AED,

-   51 osób woli sprawdzić tętno niż ostrożnie potrząsnąć za ramiona poszkodowanego w celu sprawdzenia jego przytomności,

-   48 osób przedkłada nr alarmowy 112 nad 999 do Pogotowia Ratunkowego w celu powiadomienia o wypadku drogowym,

-   12 osób odpowiedziało, że nie ma obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

W czasie czterech godzin akcji w instruktażu wzięło udział 74 osoby (kierujący pojazdami i ich pasażerowie, jak i przygodne

osoby zainteresowane tym, co dzieje się na stacji).

Po zakończeniu instruktażu wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki na temat: alkoholu i jego skutków dla kierujących; ryzyka z

awodowego; zaburzeń psychicznych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychotropowych; czynników biologicznych;

jak podróżować bezpiecznie; bezpieczne wakacje dla najmłodszych; uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi;

jakich zasad należy przestrzegać, by przez własne zaniedbanie samemu nie stać się osobą poszkodowaną; kilka zasad jakie

należy przestrzegać aby nie potrącił cię samochód; RKO dorosłego; RKO w utonięciach; co to jest szybkie badanie

urazowe i jak je wykonać, bezpieczeństwa młodych pracowników, informacji na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

związanych z pracą, sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB. Najmłodsi uczestnicy akcji otrzymali maskotki

pancernika w ramach kampanii „Klub Pancernika Klika w Fotelikach” oraz odblaski na rękę i filmy DVD NAPO.

Wszystkim, którzy włączyli się w realizację akcji dziękujemy a kierowców przepraszamy za utrudnienia i życzymy

szerokiej drogi.

informacje o akcji na:

(5 min wiadomości) http://www.tvp.pl/kielce/informacyjne/informacje/wideo/14082012-godz-1830/8260527

http://www.radio.kielce.pl/page,,Chwile-grozy-na-drodze-kolo-Jedrzejowa,d083c1158661e01f4cdd82491ab6688b.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Policjanci-ustawili-wypadek-Szokujaca-akcja-miala-poruszyc-kierowcow,wid,14846256,wiadomosc.html

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/kielce/nie-boj-sie-ratowac-zycia-innym-policja-przypomina,1,5217806,region-wiadomosc.html

http://www.itvjedrzejow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=567:nie-boj-si-ratowa-ycia-innym&catid=31:jdrzejow&Itemid=29

 

 

Assistance św. Krzysztofa

Ponad 300 pojazdów poświęcono podczas zorganizowanego po raz pierwszy festynu promującego zasady bezpieczeństwa na drogach. Atrakcją imprezy był pokaz umiejętności i techniki służb ratunkowych. Festyn rozpoczęła Msza św. w pokamedulskiej świątyni w intencji kierowców oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Barański, proboszcz parafii w Wiśniowej, który w kazaniu mówił o rozważnym, umiejętnym i bezpiecznym korzystaniu ze współczesnych środków komunikacji. Kaznodzieja podkreślił, że przede wszystkim dużo zależy od przygotowania i odpowiedzialności kierującego pojazdem, w myśl przysłowia "strzeżonego Pan Bóg strzeże".

Po Eucharystii, ks. Wiesław Kowalewski, kapelan policjantów w towarzystwie komendanta staszowskiej Policji poświęcił ustawione na parkingach pojazdy (samochody, motocykle i rowery).

- Festyn ma oczywiście wymiar religijny. Wezwanie św. patrona, modlitwa i woda świecona, w wymiarze duchowym dają nam poczucie bezpieczeństwa, bo to "Pan nas prowadzi i strzeże". Dodatkowa oprawa inscenizacji wypadku i pokazu udzielania pomocy, uświadomić nam, że na brawurę i nieodpowiedzialność nawet św. Krzysztof nie da rady. Na drodze potrzebna jest wyobraźnia, roztropność i umiejętność przewidywania - powiedział ks. Wiesław Kowalewski.

Nasze stanowisko z ,,bibułą ‘’oraz ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przy pomocy fantomu