Ośrodek Szkolenia Doradztwa i Nadzoru w zakresie Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy Firmy Rodzinnej „BORÓWKA”

Firma Rodzinna ,,Borówka’’ powstała w 1980r. jako przedsiębiorstwo wielobranżowe.
Od 2000 roku Firma nasza organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zajmuje się pełnieniem obowiązków służby bhp dla zakładów pracy.
Wykładowcy tematyki bezpieczeństwa i ochrony pracy od początku by są dobierani selektywnie, co ugruntowało naszą pozycję na rynku szkoleniowym. Wiedza, doświadczenie zawodowe, przygotowanie praktyczne i profesjonalizm to cechy konsultantów-wykładowców.
Firma dysponuje własną salą wykładową, a także realizuje zlecenia w siedzibach przedsiębiorstw lub korzysta z wynajmowanych sal przygotowanych do tych celów. Biuro posiada profesjonalne pomoce dydaktyczne: sprzęt audio-wideo, projektory multimedialne, plansze, fantomy, filmy, książki i broszury.

Nasi klienci wyrażają aprobatę i zadowolenie z oferowanych im form szkolenia i doradztwa. Firma Rodzinna ,,Borówka’’ poszukuje ciągle nowych dróg rozwoju przez podnoszenie kwalifikacji osób i jakości usług, świadcząc je kompetentnie, fachowo i kompleksowo.
Firma aktywnie współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie co ugruntowało i potwierdziło jej profesjonalizm. Współpraca z CIOP-PIB zaowocowała przyznaniem certyfikatu eksperta ds. BHP certyfikowanego przez ten Instytut w 2006r.